Để tải xuống video yêu thích của bạn ở định dạng MP4, chỉ cần Nhập URL vào thanh địa chỉ, nhấp vào nút “Tải xuống Video” để lưu video vào máy tính của bạn và tiếp tục tải xuống các video bạn chọn để thưởng thức chúng ngoại tuyến sau này.